Gedragsregels op onze camping

Een kampeervakantie is voor veel mensen het toonbeeld van vrijheid en onafhankelijkheid. Omdat er echter veel verschillende 

mensen in een kleine ruimte zijn, is wederzijdse afweging noodzakelijk:


Rustperiodes
Houdt u rekening met de rustige tijden van 13:00 uur tot 15:00 uur en de nachtrust van 22:00 uur tot 8:00 uur de volgende ochtend. 

Door de hitte rusten veel mensen tijdens de lunch, doen kinderen een dutje en hangt er een rustige sfeer op het plein 

(daarom zijn onze poorten in deze tijd gesloten). 

Met name ‘s nachts goed slapen is vanwege helderhorendheid belangrijk: je moet je daarom onthouden van het maken van lawaai, 

zoals het opzetten van tenten en het dichtslaan van autodeuren. Vermijd luide muziek en levendige gesprekken na 22:00 uur. 

Als u ‘s avonds iets wilt vieren, dient u dat buiten het terrein te doen.


Zitplaatsen
Houd er bij aankomst rekening mee dat uw voertuig of tent zich binnen de grenzen van het terrein bevindt 

en niet de aangrenzende plaatsen bezet. Het veld loopt tussen de steen met je veldnummer en de steen met het volgende veldnummer. 

In verband met privacy dient altijd een zekere afstand tot de directe bewoners van het perceel te worden aangehouden. 

U dient hun parkeerplaatsen alleen te betreden als dit absoluut noodzakelijk is. 

Let er bij het opzetten van de tent en het paviljoen op dat koorden en koorden geen struikelgevaar worden en geen paden blokkeren. 

Het inslaan van spijkers of soortgelijke voorwerpen in bomen is niet toegestaan!

Als u besluit uw verblijf te verlengen, dient u dit vooraf met de receptie te overleggen om dubbele bezetting te voorkomen.


Op de camping
Ook in het sanitair moet op een aantal zaken gelet worden. Was uw vaat alleen in de daarvoor bestemde spoelbakken

 en niet in de spoelbakken die voor de dagelijkse hygiëne worden gebruikt. Het caravantoilet mag alleen worden geleegd op daarvoor 

bestemde stations. De algemene regel is: verlaat het pand zoals u het wilt vinden. In tegenstelling tot een hotelkamer worden ze door veel mensen tegelijk gebruikt, dus het naleven van bepaalde hygiënenormen is verplicht voor een goede interactie.

Loopsnelheid is de regel, en je moet altijd voorrang geven aan fietsers en voetgangers. 

Daarnaast bent u altijd verplicht het aantal personen en huisdieren op uw staanplaats correct door te geven. Gasten die overnachten of op bezoek zijn, dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie.


Kinderen
We verwelkomen kinderen, maar zorg ervoor dat ze zich goed gedragen. Zo dient uw kroost tijdens 

het spelen altijd voldoende afstand te houden tot de andere velden. Kinderen mogen zich in het beste geval alleen uitleven in een 

open ruimte of op een van de speelplaatsen. Over het algemeen moeten hier ook de middag- en nachtrust in acht worden genomen. 

Luid ravotten en schreeuwen moet gedurende deze tijd worden vermeden. Ook mogen kinderen niet spelen in de sanitaire 

voorzieningen en bij de openbare waterstations: deze zijn uitsluitend bedoeld voor de verzorging van campinggasten en niet als speelruimte.


Huisdieren
Over het algemeen zijn huisdieren toegestaan, mits u zich aan de regels houdt: houd uw hond te allen tijde aan de lijn op het terrein 

en op uw staanplaats. Als hondenbezitter bent u ook verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door uw hond. Uiteraard 

moet ook het afvoeren van ontlasting gebeuren.


Als u zich aan deze regels houdt, staat niets een ontspannen kampeervakantie in de weg. 

Als bovenstaande punten niet in acht worden genomen, neem dan rechtstreeks contact op met de receptie.